Geschiedenis

Geschiedenis

Geschiedenis Dusseldorf |

De geschiedenis van Dusseldorf is nauw verbonden met de rivier de Rijn en de Rijnvaart. Dusseldorf dankt zijn naam ook aan het riviertje de Dussel, dat hier in de Rijn stroomt…

.

Oorsprong | Geschiedenis

dusseldorf-geschiedenis-adolf-v-nergDe geschiedenis van Dusseldorf begint oorspronkelijk als een buitenpost van waaruit soldaten van Frederik I de Rijnvaart in de gaten konden houden. Op 14 augustus 1288 verkreeg het echter stadsrechten van graaf Adolf V van Berg. Dit was niet zonder slag of stoot, omdat er eerst nog een bloedige strijd gevoerd diende te worden tussen het Hertogdom van Berg en de Aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westerburg. Na de climax van deze strijd, de Slag bij Woeringen, konden de troepen van de Aartsbischop worden verslagen.

.

Ontwikkeling | Geschiedenis

Zodoende werd Dusseldorf vanaf 1385 de officiële residentie van de Hertogen van Berg. Het geslacht van de Hertogen van Berg stierf echter uit in 1609.

geschiedenis-dusseldorf-ambrogio-spinolaDe stad werd vervolgens bezet door de Spaanse Generaal Ambrogio Spinola, die tot 1614 als keizerlijke commissaris over de stad heerste. Na deze korte periode en enige strubbelingen omtrent de erfopvolging werd Dusseldorf als onderdeel van het Hertogdom Gulik toegevoegd aan het Huis Palts-Neuburg. Zo verkoos Johan Willem van de Palts Dusseldorf tot hoofdresidentie. Wat volgde was een welvarende periode, want ook in de opvolgende periode ten tijde van Karel Theodoor van Beieren kon Dusseldorf zich verder ontwikkelen tot belangrijke stad aan de Rijn. Zo werd in die tijd bijvoorbeeld de wijk Carlstadt gesticht. Er werden straten, kastelen en bruggen gebouwd. Ook werden kunstverzamelingen aangelegd en verschillende geschiedenis-dusseldorf-theodoor-van-beiereninstituten opgericht.

Ondanks bovenvermelde ontwikkelingen werd de stad na vele bombardementen in 1757 tot 1801 bezet door de Fransen. Hierna werd de stad weer teruggegeven aan Beieren. Zodoende kon Dusseldorf in 1806 hoofstad van Groothertogdom Berg worden. Vanaf 1815 behoorde het in die hoedanigheid tot Pruisen.

.

Oorlogen | Geschiedenis

geschiedenis-dusseldorf-WOIIDusseldorf werd na WO I (8 maart 1921) bezet door Franse en Belgische troepen. Deze bezetting eindigde in 1925 met het instellen van de herstelbetalingen, die Duitsland moest verrichten aan de geallieerden.

Gevoed door de onvrede onder de bevolking over deze herstelbetalingen konden de Nationaal Socialisten in 1933 de macht naar zich toe trekken. Net als heel Duitsland kwam ook Dusseldorf in handen van de Nationaal Socialisten (Nazi’s). Wat volgde was een periode van vervolgingen van de Joodse bevolking van Dusseldorf. Synagogen en boeken werden geschiedenis-Heinrich-Heine-Oppenheimverbrand, ook die van de beroemdste dichter van Dusseldorf, Heinrich Heine (zie afbeelding). En vele duizenden Joden werden vervoerd naar concentratiekampen rond Dusseldorf en/of vermoord. De eerste trein naar deze concentratiekampen reed op 27 oktober 1941. En in 1944 leefden in de 400 kampen in en rond Dusseldorf circa 40.000 dwangarbeiders en oorlogsgevangenen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn steden als Dusseldorf en Keulen regelmatig het doelwit geweest van geallieerde bombardementen. En deze bombardementen kostten in Dusseldorf aan wel 5.000 burgers het leven. Verder was in 1945 inmiddels ongeveer de helft van de gebouwen vernietigd en zelfs 90% (!) (zwaar) beschadigd. Zo waren o.a. strategische punten als de bruggen over de Rijn en dijken vernietigd of onbruikbaar gemaakt. De berg met puin wordt geschat op 10 miljoen kubieke meter.

geschiedenis-dusseldorf-WOII-verwoestingIn april 1945, kort voor het einde van de oorlog probeerde een groep burgers een aantal hogere Nationaal Socialisten te arresteren om ze vervolgens te kunnen overdragen aan de geallieerden. Zodoende probeerden ze te voorkomen dat er een bloedige strijd gevoerd hoefde te worden. Deze poging ging echter mis. Meerdere burgers zijn toen standrechtelijk doodgeschoten door de nazi’s. Uiteindelijk is Dusseldorf op 17 april 1945 door Amerikaanse troepen bijna zonder gevechten ingenomen.

.

Onze Tijd | Geschiedenis

De laatste decennia van de geschiedenis van Düsseldorf hebben een enorme economische ontwikkeling gekend. Hoewel Dusseldorf reeds na de Industriële Revolutie voorloper werd in de ontwikkeling van het Ruhrgebied tot één van Europa’s belangrijkste industriegebieden, hadden de beide wereldoorlogen Duitsland in zijn geheel veel economische teruggang bezorgd.

eschiedenis-dusseldorf-economie-Medienhafen-bovenaanzichtToch is Duitsland (en Dusseldorf in het bijzonder) deze periode in de geschiedenis met vlag en wimpel te boven gekomen. Dusseldorf is dan ook inmiddels wederom één van Duitsland’s belangrijkste steden qua industrie, handel en infrastructuur. Zo hebben veel grote multinationals hun zetel hier. Tevens is Dusseldorf International Airport na Frankfurt en Berlijn de belangrijkste luchthaven van Duitsland. En ook de haven en het station zijn belangrijke vervoersknooppunten.